0868.210.632

MAJ phối hợp với Trường Đại học Khoa học tự nhiên thử nghiệm dự án ứng dụng Lidar trên UAV

Ngày 03/03/2023, MAJ Vietnam đã phối hợp với trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội (VNU) đã có chuyến bay thử nghiệm dự án ứng dụng Lidar trên UAV cho các dự án của Chính phủ.

 

 

 

 

Viết một bình luận